Vilka vi är!

 

Tovatt Architects & Planners vill genom personligt engagemang och starka relationer med våra uppdragsgivare arbeta för att göra världen till en bättre plats. Vi har människan i centrum och utgår från människans behov av skönhet, hållbarhet och funktion som kärnan i arkitektens yrkesroll och i våra uppdrag. Vi har antagligen ett av världens viktigaste och roligaste yrken: att söka visioner, uttryck och språk för framtidens alla utmaningar. Vi arbetar ivrigt och enträget med människor, organisationer och länder som berör tills vi tror oss vara något avgörande på spåret.

Tovatt Architects & Planners är ett medelstort arkitektkontor med bas i Sverige som även arbetar internationellt. Vårt huvudkontor ligger i Slakthusområdet, Stockholm, men vi finns även på vårt lokalkontor i Eskilstuna. Sedan starten 2005 har vi vunnit erkännande för vårt arbete inom stadsbyggnad och samtida arkitektur, liksom för ett aktivt deltagande i samtidsdebatten och framtidsfrågor.

Tovatt Architects & Planners AB har sitt ursprung hos en av efterkrigstidens frontfigurer inom svensk arkitektur – Ralph Erskine. Hans innovativa, humanistiska och socialt engagerade syn på arkitekturen och stadsbyggandet har präglat många av oss som arbetar här i dag. Erskine Tovatt Architects grundades 1999 och 2005 övergick verksamheten i Tovatt Architects & Planners AB. 2015 gick kontoret samman med Modellera i Eskilstuna. Vi är ett internationellt team med bred kompetens från stadsbyggnad till detaljprojektering som leds av de tre delägarna Johannes Tovatt, David Neuschütz och Stella Lindstam.