Sörnäistenranta and Hermanninranta

Helsingfors östra hamn

Området sett från öster med Helsingfors centrum i bakgrunden.

I oktober 2004 blev Tovatt Architects & Planners tillfrågade om att delta i en inbjuden tävling för en stadsplan över ett viktigt område strax norr om Helsingfors historiska centrum. Den östra hamnens nuvarande verksamhet skulle flyttas ut från centrala Helsingfors och på så sätt frigöra ett stort stadsnära område med goda kopplingar till både öppet landskap och stadskärna.

Angreppssättet var att integrera området i staden men samtidigt utveckla ett urbant landskap och rörelsemönster som skapar en klar struktur och egen identitet för de framtida invånarna. Förslaget är strukturerat i en linjär nord-sydlig sekvens kring vilket området ändrar karaktär. Fem olika distrikt föreslås längs sekvensen. Kanaler och parker används för att definiera de olika områdena och för att påminna om områdets historia som hamn.

En stadsplan som förvandlar hamnområdet till en del av staden.

Vattnet och hamnen utnyttjas som identitetsskapare och som historisk referens i den nya stadsdelen.

  • dela