Seestadt Aspern

Wiens sjöstad

Flygbild av de första etapperna, 2017

2005 vann Tovatt Architects & Planners en internationell tävling om utformningen av en ny stor stadsdel i Wiens nordöstra del. Ett före detta flygfält (Flugfeld Aspern) kommer under 30 år att förvandlas till en levande stadsmiljö med ett stort antal bostäder, butiker, arbetsplatser och offentlig service. Det före detta flygfältet betraktas som en av Europas mest betydelsefulla platser för stadsutveckling och utgör navet i den nygamla regionen mellan Bratislava (Slovakien) och Österrike.

 

Förslaget redovisar en sammanhängande urban bebyggelse som likt en solfjäder strålar ut från ett centralt parkområde. I områdets norra del finns en komplex trafikknutpunkt för regionen med bland annat snabbtåg mellan centrala Wien och Bratislava, tunnelbana, spårvagn och buss. Den centrala parken förbinder de olika delarna av planen och flätar samman befintlig bebyggelse och angränsande grönområden till en helhet.

Läs också om D10, ett stadskvarter med blandade funktioner som är en del av den första etappen och är ritat av Tovatt Architects & Planners.

 

Här kan du läsa mer om projektet och hur det utvecklas:

http://tovatt-com.onincabus.cloud/sv/seestadt-aspern-lang-vag-till-byggstart/ 

http://www.aspern-seestadt.at/en

Illustrativ stadsplan från 2006.

Illustration av sjön från 2016.

Illustration av sjön från 2006.

Illustration av park norr om stationen Seestadt Aspern 2016.

Kontoret besöker byggplatsen 2014, den första etappen syns I bakgrunden.

  • dela