Sätra

Beacon hills

Odlingsgrannskapet av Tovatt Architects & Planners/Mandaworks

Sätra är en ny planerad stadsdel i utkanten av Västerås. Läget är vackert med öppna ängar och trädbeväxta kullar, men i ett fragmenterat stadsmässigt samband. Sätra är delvis frånkopplat från centrum och ligger mellan öar av villaområden, intill handelsplatsen Erikslund. Läget har stor potential och bra kopplingar med bil och buss. På längre sikt kan Sätra tillsammans med Erikslund utvecklas till en sammanhållen stadsbebyggelse med blandade funktioner; handel såväl som bostäder och arbetsplatser.

 

Efter ett parallellt uppdrag fick Tovatt Architects and Planners och Mandaworks tillsammansuppdraget att utveckla sina två förslag till en gemensamt stadsplan som underlag för en fördjupad Översiktsplan (FÖP). Efter en serie av workshops som de två kontoren anordnade i samarbete med kommunen kring olika stadsbyggnadsteman tog planen form. Med Västerås Kommuns höga ambitioner kring hållbarhet i ryggen utvecklade vi tillsammans en nu starkare vision och struktur. Odling, mobilitetscenter, social integration och plusenergihus är några av de element som har vävts in i en robust struktur av väl utformade stadsrum. I Sätra skall det vara lätt att leva hållbart.

 

I Tovatt Architects and Planners förslag väver bebyggelsen på ängarna och i dalarna samman området med angränsande stadsdelar medan kullarna utvecklas som naturområde och bevaras som riktmärken i landskapet. Kring huvudstråken som kopplar vidare in i angränsande områden koncentreras stadslivet och områdets målpunkter, byggnader såväl som stadsrum.

Ett flexibelt rutnät av lokalgator med kvarter i småstadens skala ger området möjlighet att växa under lång tid med en blandad bebyggelse. Kvarterens proportioner gör att lägenhetshus kan samsas med radhus, parhus och villor i en öppen och flexibel struktur, där byggherrar och lokala initiativ kan sätta sin prägel på de lokala kvarteren såväl som den specifika byggnaden.

Flygvy av Tovatt Architects & Planners/Mandaworks

Vattentorget av Tovatt Architects & Planners/Mandaworks

Lummiga gatan av Tovatt Architects & Planners/Mandaworks

Illustrativ plan av Tovatt Architects & Planners/Mandaworks

Illustrativ plan från parallellt uppdrag, 2016

  • dela