Roxseine

Linköping över ån

Stationsområdet binder samman båda sidorna av stångån.

Under 2012 utlyste Linköpings kommun en internationell arkitekttävling för stadskärnans utveckling öster om Stångån. Tovatt Architects & Planners + team blev uttagna som en av 60 anmälda. I uppdraget ingick även ett nytt resecentrum för Linköping. Vårt tävlingsförslag innebar att den äldre stadskärnan fick nya starka kopplingar långt in i framtida och okända strukturer samt att Stångån återtog sin roll som ett levande och betydelsefullt landskap.

Den nya stationen är en del av utbyggnaden på andra sidan ån vilket kopplar samman det med centrum.

Järnvägsbron över stångån

Den nya stationen är en integrerad del av de omkringliggande publika rummen.

Kommersiella funktioner under bron gör den till en del av stadsväven och minskar dess funktion som barriär.

Den nya stationsbyggnaden sett från ån.

  • dela