Rosenstein

Gleisbogen Park

Perspektiv vy

Tovatt Architects & Planners vision för Rosenstein i centrala Stuttgart valdes ut som en av fyra prisbelönta förslagen för att ligga till grund för utveckling av stadsdelen under de närmaste 20 åren. I och med att staden får en ny underjordisk centralstation frigörs stora ytor i stadens hjärta. I hård konkurrens med fler än 50 konsultteam från hela Europa har kontoret tillsammans med ett internationellt team formulerat och visualiserat en vision och en struktur för en transformation av centrala Stuttgart som möter framtidens utmaningar och stadens behov.

 

I centrum av förslaget återfinns den 150 år gamla järnvägsstrukturen och många av de vackra konstruktioner som överlevt krig och snabbtåg bevaras – men nu som en del av stadens liv. Broar, slänter och viadukter har sinnrikt arbetats in i den nya stadsstrukturen som är både klassisk och modern i sitt angreppssätt vilket både knyter an till och utvecklar stadens starka industrihistoria. Med en blandning av skalor och funktioner i en struktur som ger nya och förbättrade kopplingar skapas förutsättningar för ett rikt stadsliv. Värdefulla grönområden och historiska strukturer bevaras och utvecklas tillsammans med sociala och kulturella funktioner och skapar nya vardagsrum så väl som målpunkter med Gleisbogen Park som det mest centrala och strukturerande stadsrummet. Strategier för dagvattenhantering, mikroklimat och mobilitet formar den bas kring vilka högkvalitativa stadsrum formas och storslagna såväl som informell och lekfulla platser att utforska och leva i kan blomstra.

  • dela