Masthuggskajen

Stadslivet når älven

Förslaget för samman Linnéstaden med vattnet längs Masthuggskajen alldeles bredvid Göteborgs historiska stadskärna. En ny konstgjord ö med hög exploatering och en blandning av funktioner tar stadslivet ned till älven.

Förslaget för samman Linnéstaden med vattnet längs Masthuggskajen alldeles bredvid Göteborgs historiska stadskärna. Förslaget lägger grunden för en väv av väldefinierade offentliga rum kring älvrummet, från små intima rum för möten till storslagna rum som tar upp hamnens skala.  Blandningen av stadsrum såväl som olika funktioner ger en tydlig ram kring vilket ett aktivt och variationsrikt stadsliv kan ta form.

Med en urban vision för trafikflöden skapas en större sammanhängande komposition av publika rum från Järntorget ned till älven. En ny konstgjord ö med hög exploatering och en blandning av funktioner tar stadslivet ned till vattnet. En ny park skapas mellan den gamla kajkanten och den nya ön. Denna älvpark blir ett storskaligt publikt rum för alla göteborgare. Ett södervänt rum vid vattnet som skyddas mot vindar från väster och erbjuder ett nytt sätt att uppleva älvrummet vilket inte finns i centrala Göteborg idag.

En vision för 2030.

Älvparken blir ett storskaligt publikt rum för alla Göteborgare. Ett södervänt rum vid vattnet som skyddas mot vindar från väster och erbjuder ett nytt sätt att uppleva älvrummet vilket inte finns i centrala Göteborg idag.

Med en urban vision för trafikflöden skapas en större sammanhängande komposition av publika rum från Järntorget ned till älven.

  • dela