Kopparlunden

En renässans för stadskärnan

Kopparlunden har en central plats i Västerås industrihistoria. Den växande industrin i slutet av 1800-talet krävde större ytor för att utvecklas och Kopparlunden anlades som ett nytt industriområde i stadens utkant, öster om stadskärnan. Nu växer Västerås centrum och vår vision är att utveckla Kopparlunden till en levande del av stadens centrum där nytt och gamalt samverkar och ger plats för olika funktioner. Genom att bevara många av områdets karaktärsgivande tegelbyggnader och introducera ett noga avvägt nät av variationsrika stadsrum, gator, torg och parker skapas en tydlig kärna och ram kring vilken fastighetsägare och västeråsbor kan bygga framtidens Kopparlunden.

  • dela