Kiruna stadsflytt

Att flytta en stad

Planen visar det nya läget för Kiruna stadskärna.

Tovatt Architects and Planners, Atelier Dreiseitl, UrbanThinkTank och Venanders prekvalificerade sig som internationellt team för 2012 års stora stadsbyggnadstävling i Sverige: flytten av Kirunas stadskärna. Tio tävlande team valdes ut från hela Europa

Vårt förslag – ”Luna Kiruna” – tog en avvikande ställning mot programmet i frågan om platsen för den nya stadskärnan. Som ett slags sprängförslag valde vi att förskjuta den nya stadskärnan något närmare den befintliga stadskärnan samt tog delar av industriområdet i anspråk. På så sätt ges förutsättningar för att skapa en stad som växer över tid i en blandning av nytt och gammalt där staden transformeras i flera mindre steg. Stadsbyggnadsstrukturen i ”Luna Kiruna” har sina rötter i den nordeuropeiska stadens form; gator och platser är väl definierade, rummen tydliga och sambanden mellan nytt och befintligt intensiva. Förslaget argumenterade för ett regionalt resecentrum i anslutning till flygplatsen samt en linbana som länkar samman den befintliga staden, gruvan och en ny stadskärna.

Den centrala platsen i den nya stadskärnan.

Diagram som visar transformeringen, del 1 av 2.

Diagram som visar transformeringen, del 2 av 2.

Flygvy över den nya stadskärnan som visar kopplingen till den gamla stadskärnan.

  • dela