GMW stadsplan

Urbant och hållbart

Vy från Themsen med Millennium Dome (The O2) i bakgrunden

År 1997 vann kontoret den internationella stadsplanetävlingen för Greeniwich millennium Village på Greenwich-halvön, öster om centrala London. Förslaget var ett samarbete mellan Ralph Erskine Architect and Planner, SSARK, Ahlqvist & Co och HTA. Ralph Erskine Architect and Planner bytte under projekttiden namn till Erskine Tovatt Architects (idag Tovatt Architects & Planners).

 

Målet med den prestigefyllda tävling var att skapa en ekologiskt och socialt hållbar stadsdel. Ambitionen var att Greenwich Millennium Village skulle representera det senaste inom hållbarhet i stadsplanering, arkitektur och byggnadsteknik. Förslaget har byggnader med stark karaktär kombinerat med en tydlig hierarki av stadsrum: med gator, torg, parker och gårdar

 

Erskine Tovatt var ansvarig för utvecklingen av etapp 1 samt för stadsplanen som helhet. Etapp 1 och 2 (etapp 2 delvis designad av Procter Mathews Architects, London) består av nästan 1500 bostäder och är byggt enligt stadsplanen och de riktlinjer som fastställts av Erskine Tovatt. Strukturen för etapperna 3, 4 och 5 har reviderats i senare skeden efter att förutsättningarna för projektet ändrats. Greenwich Millennium Village erbjuder en urban stadsdel bredvid ”The Southern Park” och Themsen. Områdets yttre byggnader ger en storskalig front som syns på långt håll över Themsen men skapar samtidigt en inre mycket mer småskalig värld av gator, platser, bostadsgårdar och små trädgårdar.

The Eco-Park, en del av the Southern Park

Greenwich Millennium Village i sin kontext

Skiss av fasaderna mot the Southern Park

  • dela