Eteläpuisto Park

Där staden möter vattnet

Förslaget stärker kopplingen mellan staden och sjön genom att föra staden till vattnet med väldefinierade offentliga rum längs stranden.

Tammerfors stad har valt det förslag som togs fram av Tovatt Architects & Planners i samarbete med Atelier Dreiseitl och Ramböll som det vinnande koncept som skall ligga till grund för utbyggnaden av området kring Eteläpuisto Park.

 

Förslaget stärker kopplingen mellan staden och sjön genom att föra staden till vattnet med väldefinierade offentliga rum längs stranden. En välbalanserad blandning av funktioner och olika typer av offentliga rum ger en stark bas för stadsliv för Tammerfors alla invånare.

 

Tovatt Architects and Planners har tillsammans med Tammerfors stad vidareutvecklat tävlingsförslaget till en färdig stadsplan.

 

  • dela