Dietenbach

Två städer

Aerial view from Rieselfeld

Freiburg kallas ofta Tysklands ”ekologiska huvudstad” och har utnämnts till en av världens bästa städer att bo i. Områdena Vauban och Riselfeld har omnämnts som några av de mest framgångsrika stadsplaneringsexemplen på 2000-talet. Tovatt Architects and Planners var inbjudna att ta fram en vision för ett nytt område i utkanten av Freiburg: Dietenbach. En yta på 107 ha; gränsande till Rieselfeld i söder, två motorvägar i öst och ett stort skogsområde i nordväst. Dessa förutsättningar har legat till grund för vårt holistiska koncept, som socialt och rumsligt vitaliserar området bortom tävlingsområdet.

 

Designstrategin är baserad på en stark idé om kopplingar på alla plan, både inom området och för alla framtida invånare. Ett nytt skolcampus skapar en viktig social länk till Rieselfelds kulturella faciliteter. Strukturen respekterar och understryker kontexten; det befintliga landskapet, vinden och vattnet. Kvarterens proportioner antyder en småskalig och finmaskig struktur som skapar flexibilitet, effektivitet och visuella uttryck. Vår vision lyfter fram potentialen i vattendragen Dietenbach och Käserbach, med en stark ekologisk och visuell integrering av landskapet med den urbana strukturen, och med översvämnings- och vattenkvalitetskontroll.

The structure of the masterplan enables a set of typologies that can be mixed and developed without sacrificing the structural logic of the layout.

Animation: Diagram showing the main concepts of the plan.

Mobility concept facilitates a safe and comfortable flow of public transport and vehicular traffic yet prioritizing pedestrians and cyclists.

Functional diagram reveals a well-balanced social and cultural landscape throughout the entire area.

Central Square and Dietenbach Park.

Central Square

  • dela