Campus Flemingsberg

Ett nytt kreativt stadscampus

Vy över campus och Flemingsbergs-tågstation

Den regionala stadskärnan Flemingsberg är ett av Stockholmsregionens stora utvecklingsområden med stark tillväxt och stor potential. Flemingsberg är känt för sitt sjukhus och sitt universitetsområde, ett campus med ett mångvetenskapligt utbud av högre utbildning och forskningscentrum. Campus Flemingsberg är ett växande tvärvetenskapligt campus, i dagsläget det 8:e största området för högre utbildning i Sverige med cirka 17 000 studenter.  Vår vision för utvecklingen av campus tar avstamp i kommunens övergripande vision för Flemingsberg; att bli ett attraktivt område dygnet runt och där både kunskapsutbyte och naturliga möten främjas.

 

Förslaget möter de omkringliggande storskaliga infrastrukturen genom en kraftfull komposition samtidigt som skalan bryts ner inom campusområdet. Planen skapar både en tydlig och lekfull struktur som inkluderar befintliga byggnader och formar en blandning av nya utbildningslokaler, studentbostäder och sociala funktioner. Strukturen säkerställer ett nätverk av öppna och halvslutna rum i olika skalor samt flöden med olika karaktär. Den inre gröna promenaden som sträcker sig genom ”en skärgård” av gröna kullar ger en lugn upplevelse, medan kantpromenaden öppnar upp för en spektakulär utsikt över den nedre delen av Flemingsberg. Ett nytt huvudtorg – så kallad Agora – blir en central plats med en mångfald av kvaliteter och aktiviteter. Det nya Campus tar hand om det dramatiska landskapets och stärker Flemingsbergs identitet som ett inkluderande och hållbart innovationsnav i södra Stockholmregionen. Arbetet med en ny detaljplan för området pågår under 2019-2020.

Illustrationsplan

Campus Entré

Vy från Södertörns Högskola

  • dela