Astrid Lindgrens Näs

En böljande historia

Affären med flyttbara möbler, även de formgivna av Tovatt Architects & Planners.

Intill Astrid Lindgrens barndomshem i Vimmerby ligger den gamla Prästgården. Kommunen köpte gården för cirka tio år sedan och inledde där och då arbetet med att skapa ett kunskapscentrum och ett museum ägnat Astrid Lindgren och hennes livsverk. I uppdraget till Tovatt Architects & Planners ingick både ombyggnaden av entrérummet i utställningsbyggnaden, fast och lös inredning samt de närliggande landskapsmiljöerna såsom apelgård, rosenträdgård och parkering.

De nya väggarna i entrébyggnaden är klädda i en vertikal trä(d)ridå med mjuka och böljande former. Ridån ger inte bara en mångtydig men stark karaktär åt rummet utan fungerar även som en funktionsvägg med inbyggd förvaring, belysning och dolda installationer. Butikshyllor och utställningsmontrar finns dels integrerade i träridån, dels som flyttbara podier på golvet. Receptions- och bardisk följer samma princip som väggarna och i dessa delar av inredningen finns både förvaring, installationer och styrsystem.

Den böljande ridån i entrébyggnaden knyter an till formspråket kring den nya uteserveringen och bygger vidare på det helhetskoncept för Näs som håller på att växa fram. Uteserveringens vertikala och böljande ekmurar tecknar ett skyddat landskap med spaljerade äppelträd, uppstammade aplar och förstärkt ängsplantering. Här finns små och informella trädgårdsrum med omslutande och upphöjda planteringsytor och med vattenspel i brons.

Affären med inbyggda hyllor i den böljande väggen.

Entrén till utställningen.

Detaljstudie av väggen.

De låga murarna i trädgården påminner om väggen i entrébyggnaden.

Detaljer från trädgården.

  • dela