• Projekttyp: Utvald arkitekt i en sluten internationell tävling
 • Plats: Freiburg, Tyskland
 • Beställare: Freiburg stad
 • Program: 8000 lägenheter, skolor, sportanläggningar och service för 20 000 boende
 • Projekttid: 2017
 • Färdigställande: ej byggt

Dietenbach

Två städer

 • Projekttyp: Parallellt uppdrag
 • Plats: Karlstad, Sverige
 • Beställare: Karlstads Kommun
 • Program:1500-3000 bostäder, skolor, sportanläggningar, lokaler, mm.
 • Projekttid: 2017
 • Färdigställande: Pågående

Jakobsberg

From ”an edge city” to “the city of edges”

 • Projekttyp: Stadsplan. Parallellt uppdrag.
 • Plats: Karlstad , Sverige
 • Beställare: Konsum Värmland
 • Program: 145 000 BTA bostäder, Coop-butik, kontor, etc.
 • Projekttid: 2017
 • Färdigställande: pågående

Tullholmssågen

Nya kopplingar i Karlstad

 • Projekttyp: Parallellt uppdrag strukturplan
 • Plats: Västerås, Sverige
 • Beställare: Västerås stad
 • Program: Drygt 2500 lgh, skola, förskolor, och lokal service
 • Projekttid: 2016
 • Färdigställande: Ej byggt

Sätra

Beacon hills

 • Projekttyp: Stadsplanskoncept och underlag för detaljplan
 • Plats: Stockholm,Sverige
 • Beställare: Stockolm stad
 • Program: drygt 1100 lägenheter, en skola, två förskolor och lokaler
 • Projekttid: 2016 –
 • Färdigställande: pågående

Vårbergsvägen

Förort möter stad

 • Projekttyp: Strukturplan
 • Plats: Järfälla, Sverige
 • Beställare: Järfälla Kommun
 • Program: Ca 18 000 lägenheter, handel, arbetsplatser och samhällsservice
 • Projekttid: 2014 –
 • Färdigställande: Pågående

Barkarbystaden

En urban entré till naturen

 • Projekttyp: Detaljplaneunderlag
 • Plats: Sollentuna, Sverige
 • Beställare: Sollentuna kommun
 • Program: Kvarter med ca 200 bostäder, lokaler, förskola
 • Projekttid: 2017
 • Färdigställande: Ej byggt

Sollentuna Mässområde

Entrèkvarter

 • Projekttyp: Detaljplaneunderlag för bostäder
 • Plats: Västerås Sverige
 • Beställare: HSB Mälardalen och Bostads AB Mimer
 • Program: cirka 500 lägenheter samt centrumfunktioner
 • Projekttid: 2014–
 • Färdigställande: Pågående

Ängsgärdet

Bostäder återerövrar Ängsgärdet