IQ GATCHINA

Färgrikt identitetsskapande i Ryssland

Entrétorget längs huvudgatan som leder mellan Gatchina centrum och centrala S:t Petersburg.

Tovatt Architects & Planners har tagit fram en stadsplan för en utbyggnad av ett miljonprogramlikt bostadsområde i utkanten av Gatchina. Planen har tagits fram tillsammans med det lokala byggföretaget Ltd Gatchina som har sin byggnadselementsfabrik nära tomten. Det nya förslaget adderar en mänsklig skala och en mer urban karaktär till det storskaliga området.

I den första etappen av det prisbelönta förslaget kombineras de rationella principerna för elementbygge med ett färgrikt mönster som nästan kan upplevas som slumpartat. Landskapsutformningen skapar gårds- och gatumiljöer med de gående i fokus samtidigt som ryska regler för brand och parkeringskrav tillgodoses.

En bilfri bostadsgård för de boende med parkering under. Utformningen uppfyller ryska regler för brand och parkering.

Ett gemensamt växthus är placerat mellan den privata bostadsgården och den lokala gårdsgatan som löper parallellt med huvudgatan.

  • dela