Vulkanen 8

intrikat infill

Vulkanen 8 i centrala Eskilstuna är ett temperamentsfullt och intrikat infillprojekt i bostadsbristens Sverige. De åtskilda byggnadsvolymerna adderar ett nytt lager av historia, bildar nya samband och annan förståelse för 18- och 1900-tals staden. De nya byggnaderna koncentreras till kvarterets insida och gård men annonserar sig kaxigt till gata och mot stadens siluett.

 

Vårt uppdrag som arkitekter har sträckt sig från de allra första konceptuella skisserna, genom detaljplaneprocess, kundkontakt, bygglov och byggnation och uppföljning. Varje designbeslut och all utformning följer projektets och konceptets röda tråd.

Byggnaden ligger i hörnet Drottninggatan/Kungsgatan, i skärningspunkten där både gågatan österut och stadens expansiva delar väster ut börjar. Tidigare gömde sig bara ett skyltfönster och ett garage bakom en mur i grannhusets förlängning. Nu möts besökare av ett smalt trapphus som skjuter åtta våningar upp i skyn. Från trapphuset vandrar spänger likt röda lövbeklädda grenar ut och fångar in de två metallklädda bostadsvolymerna. Spängernas olika lägen i plan skapar ett tredimensionellt landskap av grenarna; de delar sig för att skilja lägenheterna åt och för att inte någon ska behöva gå förbi någon annans fönster. Vid entréerna är spängerna bredare för att ge plats åt livet utanför den egna bostaden.

 

Volymerna är i grunden rätblock försedda med indragna balkonger och gemensam takterrass med utsikt över hela staden. Den gamla kopparporten har öppnas för att bli passage och siktlinje genom kvarteret, från gata till den bakomliggande nya parken. Redan i denna portik visar sig det röda grenverkets tema som lockar besökaren i den smala passagen. Kontrasten mellan den låga passagen och den vertikala gården längre in i fastigheten är dramatisk; himlen öppnar sig en kort stund för att sedan döljas under nästa huskropp. Muren mot grannfastigheten har behållits med sin ruffa yta av gammalt tegel och skiftande putsytor.

 

Läs mer om projektet hos Stadskoncept

  • dela