Vimmanshäll

Varsamma tillägg

Stadsplanen adderar varsamt 120 nya lägenheter i ett befintligt bostadsområde. De nya husen förtydligar gaturummen samtidigt som den öppna relationen till naturen bibehålls.

Tovatt Architects & Planners har åt Stångåstaden (kommunalt bostadsbolag) och Linköpings kommun tagit fram en stadsplan för kv Vimanshäll 1:1 centralt beläget nära Linköpings centrum. Området består i dag av hyresrätter i smalhus och punkthus grupperade runt ett naturmarksområde. Den nya bebyggelsen kompletterar den befintliga vad gäller lägenhetsstorlekar och upplåtelseformer. Huvudidén har varit att förtäta den homogena miljön och ge området en större variation, men samtidigt bevara naturvärdena och en tydlig relation mellan gata och grönska. Även viss service tillkommer såsom en förskola och gruppbostad.

 

Tillsammans med Stångåstaden har vi utvecklat två av tomterna vidare till förfrågningsunderlag, dels ett punkthus och dels två lägre hus som är sammankopplade med en förskola i en våning.

 

Se projektsidan ”Höjdpunkten”

 

Två lägre bostadshus sammanlänkade av en förskola.

Ett högt bostadshus med vertikala slitsar i rött.

  • dela