Tullholmsviken kv. 1

Landmärke i stadens siluett

Halvvägs mellan Löfbergs ”kaffe-skrapan” och det gamla bagerihuset som var en del av Värmland Konsums industriområde, uppstår en ny knutpunkt i Karlstad. En diagonal skärning genom knutpunkten med avstamp i centrala Stadsträdgården blir en stadsgata som binder Klarälvens strand till den nya stadsdelen Tullholmsviken. Gatan bryter av mot Tullholmsvikens rutnät och bildar en serie offentliga platser och rum som bjuder på vidsträckta kopplingar genom den nya stadsdelen.

 

Kvarter 1 i Tullholmsviken utgör fonden till och definierar denna nya knutpunkt. Ett nytt socialt och kulturellt förankrat landmärke reser sig upp till 16 våningar vid rondellen i form av ett punkthus eller torn. På kvarterets nordvästra sida öppnas ett offentligt rum genom att kvarterens klassiska rektangulära form skärs av med den diagonala stadsgatan. Här skapas ett torg med entré till COOP, affärslokaler och bostäder, med utsikt mot både vikens vatten och Stadsträdgården.

 

Ett tydligt formspråk, både gentemot torget och rondellen, ger platsen en sammanhållen identitet och igenkänning. Volymerna blir levande och kopplas samman med offentliga och halvoffentliga rum på flera nivåer. Nya utblickar skapas mot vattnet och mot Stadsträdgården, med utrymme för vila och rekreation i vardagen.

 

Tullholmsviken kv1 är en ett kvarter inom detaljplanen Tullholmssågen, också den av Tovatt Architects and Planners. Läs mer om arbetet med stadsplanen här.

  • dela