Tornet

Landmärke i Linköping

”Tornet” sett från vägen, bebyggelsen skyddar mot den omgivande trafiken.

I närheten av Linköpings centralstation har Tovatt Architects & Planners utformat en stadsplan och två nya byggnader. Inom fastigheten finns ett gammalt slakthus från början av förra århundradet, som redan i dag inrymmer aktiviteter såsom konferensanläggning, studior, restauranger, verkstäder med mera. Dessa byggnader har integrerats i förslaget där samspelet och kontrasten mellan nytt och gammalt varit vägledande. Tillsammans skapar gammalt och nytt en intim inre miljö. Samtidigt är Tornet ett nytt landmärke och en referenspunkt i Linköpings silhuett. Etapp 1, lågdelen, innehåller kontor med handel på bottenplan. Etapp 2, högdelen, innehåller ett lägenhetshotell med kontor och konferens högst upp och med publika lokaler på bottenvåningen.

"Tornet" ligger invid Linköping central.

Nattvy av "Tornet".

En närbild av fasaden med dess solskydd.

Den inre miljön är mer intim med en lägre skala mot den äldre bebyggelsen.

  • dela