Tallmon

Omfamnande vård- och omsorgsboende

I den vackert belägna gamla bruksorten Skutskär vid Dalälvens mynning tog kommunen för några år sedan ett viktigt beslut att förbättra möjligheten att ge sina äldre fina dagar när åldern gör sig påmind och det blir svårt att bo kvar hemma. Med visionen ”Hela livet får plats!” drog vi igång skissande, verksamhetsdialoger och styrgruppsarbete för fem år sedan. Delaktighet var ett nyckelord under processen.

 

Resultatet; befintliga boendelängor från 00-talet behölls och renoverades medan de äldre delarna där teknisk standard och mått inte uppfylldes revs och gav plats till två nya boendebyggnader, ”hästskorna” och en ny gemensam byggnad där både nya och befintliga boenden strålar samman.

Tallmons nya äldreboende är en stor satsning i Älvkarleby. 80 nya lägenheter byggs i direkt anslutning till ett befintligt boende med 47 lägenheter. De nya avdelningarna är grupperade i två cirkelformade volymer som formar en grön innergård. Boende och besökare välkomnas med en bemannad reception i huvudentrén i direkt koppling till husets inre torg, en yta som ger både de boende, dess besökare och staden ett rum att mötas i. Där finns möjlighet att uppleva pianoklinkande ena dagen och bingo den andra. I ena hörnan hyses ett bibliotek och i andra kan man sätta sig framför den öppna spisen. Torget är en naturlig träffpunkt som ligger centralt i byggnaden och länkar samman de befintliga byggnadskropparna med de nya. Därifrån nås även läkarmottagningen, dagverksamheten, frisör, tandläkare och spa.

 

Inom varje avdelning om tio lägenheter finns gemensamma rum av olika storlek, vilket ger de boende möjlighet att välja mellan en mer avskild vrå eller en större gemenskap. Boendet är utformat med de många dementa boende i åtanke. Säkerheten är hög samtidigt som utblickar och valmöjlighet av vistelsemiljöer och rörelse erbjuds inom den trygga zonen. På ett tredje plan finns i den ena volymen plats för sinnesrum, rehab, orangeri, bastu mm. I den andra volymen placeras personalrum och vilrum samt övernattningslägenhet i motsvarande läge.

  • dela