Svärdsliljan 1

Fabrik för familjen

Uppdraget har varit att med respekt för byggnaden förvandla en äldre fabrik i tre plan, med högt kulturhistoriskt värde, till attraktiva bostadslägenheter. I samspel med detta har en förtätning gjorts på fastigheten med ett nytt radhus i tre våningar och ett parhus i ett plan. Dessa nya byggnader utförs i modern tappning men i samklang med den befintliga fabriksbyggnaden och dess tidigare industriverksamheten i form av kulör- och materialval.

 

Svärdsliljan 1 med det så kallade Helikopterhuset är en mindre fastighet utmed Köpmangatan och ligger i ett spektakulärt läge mot Eskilstunaån, inte långt från Eskilstuna centrum. Läget intill ån har varit en central utgångspunkt i utformningen av projektet. De boende får tillgång till ett omgärdad och tryggt gårdsrum i direkt anslutning till vattnet och har samtidigt utblickar och kontakt med innerstaden.

 

Läs mer om projektet här

  • dela