Sånga-Säby Hörsal

En plats att mötas i naturen

Entrén till Sånga-Säby med hörsalen till höger och Mälaren till vänster.

På Färingsö i Mälaren ligger Sånga-Säby Kurs & Konferens. Som komplement till de befintliga lokalerna har Tovatt Architects & Planners ritat en ny hörsal. Den nya hörsalen förbättrar dels möjligheten att ha flera större grupper och dels ger den anläggningen ett nytt ansikte utåt.

 

Uppgifter har varit att:
– ge konferensanläggningen ett nytt ansikte utåt.
– att skapa en hörsal med hög teknisk och arkitektonisk standard.
– formge en byggnad som kan byggas med så liten påverkan på den befintliga verksamheten som möjligt.
– att noga välja miljövänliga material och hitta lokala producenter.

Den nya hörsalen är en intrikat kombination av om- och tillbyggnad där delar av övervåningen på huvudbyggnaden rivs för att ge plats åt en ny byggnadskropp som står fritt från den befintliga konstruktionen på pelare. Under hela bygget fortgår verksamheten i nedervåningen. Hörsalen är det första som möter besökaren utifrån och ett stort glasparti bakom talarstolen visar upp verksamheten samtidigt som åhörarna kan njuta av den vackra ekbacken ner mot Mälaren. Hörsalen har plats för drygt 200 personer

 

Tovatt Architects & Planners har också formgivit ett tillägg till hörsalen med ytterligare 65 platser samt en utbyggnad av restaurangdelen. Kontoret har utöver det genomfört ett antal större och mindre uppdrag för utveckling och omhändertagande av anläggningen inklusive programhandling och bygglov för en ny hotellbyggnad.

Det stora glaspartiet har en kombination av tekniska lösningar som ger möjlighet till olika grader av transparens och solskydd beroende på evenemangstyp, väder och årstid.

Hörsalen från insidan.

Hörsalen med utbyggnad för ytterligare sittplatser till höger samt tillbyggd matsal i bakgrunden

Tillbyggnad matsal med utsikt över mälaren

Matsalen med hörsalen i bakgrunden

  • dela