Roxen Stensätter 1:22

mini-byn invid sjön

Sex stycken hyresvillor, från koncept till bygghandlingar.

På tomten Stensätter 1:22 där det tidigare stod en villa har en kompakt liten bygata skapats. De sex enfamiljshusen har grupperats kring en inre gårdsgata som leder ner till sjön Roxen. Husen är noga utplacerade så att alla har utsikt över sjön samtidigt som de har ett tydligt förhållande till den gemensamma gatan och har en egen privat trädgård.

Den inre gårdsgatan med Roxen i bakgrunden.

Alla hus har sjöutsikt.

  • dela