Piltornet

En vertikal komposition i Västerås

Tidig konceptskiss av balkongerna

Piltornen har under flera år utvecklats i Tovatt Architects och Planners regi. Redan 2014-2015 inkopplades kontoret i utvecklandet av stadsdelen Ängsgärdet vilket resulterade i en detaljplan för centrala delar kring pilgatan. Platsens historiskt viktiga roll som ”östra porten” ska vitaliseras och återknytas till staden. Med HSB som beställare har visionen om höghuset stegvis vuxit fram, målet är ett landmärke för området och vackra utblickar från lägenheterna.

 

Byggnaden består av fyra slanka torn i varierande höjder. Toppvåningen, plan 20, har pergolas och terrasser mot staden. Sockelvåningen mot pilgatan är reslig med två sammanbundna våningar i granitkeramik. Det tre yttre tornen har fasader av skimrande plåtkassetter i varma ljusa nyanser. Husets ”ryggrad” mittentornet, har plåtkassetter i brunaktiga toner. På gavlarna glasas balkonger och får en träbeklädd insida för en ombonad känsla.

Visualisering sett från Pilgatan

  • dela