Nätet 10

Laterna magica

De fyra punkthusen, placerade kring ett centralt parkrum, är en del av en större utbyggnad av Norra Munktellstaden i centrala Eskilstuna. Tomten ligger i mitten av den det nya området omgiven av traditionella stadskvarter granne med fina exempel från Eskilstunas industrihistoria och flera väl bevarade tegelbyggnader. De fyra bostadshusen bildar tillsammans med de mellanliggande lägre komplementbyggnaderna en intressant komposition samtidigt som de formar ett väl definierat naturum. I mitten framträder de fyra bostadshusen som formstarka fristående volymer. Genomgående entréer leder in till en gemensam mötesplats mitt på tomten.

 

Arkitekturen är stark och samtidigt välkomnande. Varje hus består av fyra vinklar av rustikt rött tegel i sann Eskilstunaanda. Teglet matchas med mörkgrå fönsterkarmar och svarta stålprofiler som kantar balkongerna, inspirerat från de gamla industribyggnaderna. Kaxigt viker den mässingsglimrande ytan ut sig mot gatan vid entrén och skvallrar om husets moderna teknik. Entrébalkongerna i diagonalen utförs i perforerad plåt för att öka transparensen genom husets snitt. Den svartbrända träpanelen klär utvändiga förråd. Alla material är valda för att hålla under lång tid, vara lätta att återanvända och kräva lite underhåll. Längst ner i huset byggs radhus med möjlighet till loft inom lägenhetsvolymen. Radhusen får egna entréer utifrån med små trädgårdar, förråd och växthus. Ovanpå följer små lägenheter, där planlösningarna har optimerats för att möta den skiftning vi ser att bostadsmarknaden står inför idag. Taket på husens högre delar lutar mot söder och väggen mot trapphuset är vinklat och kläs med solceller.

  • dela