Kullagulla, Mattisborgen

Ett stadskvarter bjuder in naturen

Mattisborgen sett från Ulvsundavägen med ett lugnt fasaduttryck mot gaturummen.

I den nya stadsdelen Annedal som byggs utifrån Tovatt Architects vinnande förslag i en internationell stadsbyggnadstävling har kontoret ritat ett bostadskvarter. Kvarteret är uppbyggt av två delar. Den ena är en U-formad del som vänder ryggen mot den trafikerade Ulvsundavägen med en något upphöjd gård med parkering under, och den andra delen består av två punkthus som ligger ut mot den centrala parken och är uppförda i så kallad passivhusteknik.

Passivhus är välisolerade byggnader som till stor del värms upp genom den energi som vi människor och våra hushållsapparater alstrar. Därtill ger solinstrålning ett betydande värmetillskott, Värmen som finns i inomhusluften tas sedan till vara innan den leds ut ur huset, detta sker med värmeväxlare. Solfångare kan hjälpa till att värma upp varmvatten där det är möjligt, men här är husen anslutna till fjärrvärmenätet.

Byggnaderna varierar i höjd mellan fyra och åtta våningar. Mot trafikledens storskalighet är fasaden stram med horisontella fönsterband som bryter upp putsytan tillsammans med ett lekfullt taklandskap som tar upp färgskalan från det inre gårdsrummet. Mot gårdens mer intima miljö har fasaderna mer färg och materialitet.

Betoningen ligger på större lägenheter med markkontakt, balkong eller takterrass. Vissa lägenheter är i två plan. Kvarteret inhyser även en förskola med tillgång till en egen gård samt ett gruppboende.

Bostadsgården med ett mer lekfullt och färgstarkt uttryck.

Kvarteret markerat på det vinnande stadsplaneförslaget av Tovatt Architects & Planners.

Kvarteret är uppbyggt av två delar. Den ena är en U-formad del som vänder ryggen mot den trafikerade Ulvsundavägen med en något upphöjd gård med parkering under, och den andra delen består av två punkthus som ligger ut mot den centrala parken och är uppförda i så kallad passivhusteknik.

Tvättstugan ligger i zonen mellan det diagonala stråket och bostadsgården.

Ett gatuhörn med inglasade balkonger och fönsterband som tillför den lugna fasaden lite lekfullhet.

  • dela