Herrängens skola

Lekfullt lärande

Tovatt Architects and Planners fick 2011 genom det dåvarande kontoret Modellera Arkitekter uppdraget att gestalta en till och ombyggnad för Härrengen skola i Älvsjö i södra Stockholm. Skolan växte och med det behovet av både studieplatser så väll som gemensamma funktioner som idrottshall, expedition, matsal och kök.

 

Det befintliga skolan ligger idylliskt mitt i ett grönskande villaområde och består av en grupp byggnader i rött tegel som formar en väl definierad skolgård. Den nya byggnaden bygger vidare på den befintliga strukturen på temat tegel men tillför nya lekfulla detaljer i stort och smått.

  • dela