GMW Phase 1 & Village Square

En färgstark vy utmed Themsen

Greenwich Millennium Village

Etapp 1 och Village Square formar stora delar av de första etapperna av den nya stadsdelen Greenwich millennium Village på Greenwich-halvön utmed floden Themes i London. Stadsplanen springer ur det vinnande förslaget i en internationell markanvisningstävling från 1997 som togas fram av ett team som leddes Ralph Erskine Architect and Planner (senare Erskine Tovatt). Erskine Tovatt (nu Tovatt Architects and Planners) ledde ett design-team för de ca 750 lägenheterna som bestod av de svenska kontoren SSARK and Ahlqvist & Almqvist Arkitekter samt de lokala kontoren EPR Architects och Hurley Robertson and Associates.

 

2001 stod de två första byggnaderna färdiga med ca 100 lägenheter belägna mot Southern Park. De följdes av ett stort stadskvarter mot Themsen med ca 200 lägenheter. De första byggnaderna skapade en tydlig karaktär och identitet med sin tydliga unika siluett mot floden. De följande åren byggdes två kvarter, ett på var sin sida om Village Square samt två fristående volymer i skärningspunkten mellan Southern Park och Central Park som markerade torget.

 

Stadsdelen har en hög exploatering men med en mänsklig skala. Flera arkitektoniska element har använts för att nå denna balans. Variationen i byggnadshöjder samt Penthouse-volymerna bryter ned skalan och skapar upplevelsen av flera volymer som en del av en större komposition. Bottenvåningarna har en hög detaljeringsnivå och är omsorgsfullt utformade med många entréer, lokaler och förträdgårdar. Den höga exploateringen ger underlag för lokal service och stadsliv. Den starka karaktären som ger området en tydlig identitet formar tillsammans med en variationsrik stadsmiljö med en mångfald av tydliga stadsrum, publika såväl som privata, en modern tolkning av en urban stadsdel.

Illustrationsplan

Vy av Village Square från Central Park

Vy från Themsen med Millennium Dome (The O2) i bakgrunden.

Gård med parkeringsgarage i två plan under

Vy från penthouse

Tegeldetaljer intill förgård

  • dela