Moerwijk Zuid

An urban mix

En blandning av hustyper formar variationsrika och väldefinierade rum.

Via ett antal workshops utvecklade Tovatt Architects and Planners tillsammans med kunden och Den Haags lokala myndigheter ett av delområdena inom det större projektet för Moerwijk zuid of Palmboom & van der Bout.

De första två kvarteren inom delområdet inkluderar flera olika typer av byggnader, uppförda runt en innergård med parkering undertill. En blandning av hyres- och bostadsrätter samt hus finns tillgängliga, samt kommersiella lokaler på utvalda ställen i bottenplanet.

Skiss över delområdet med de två kvarteren till höger.

  • dela