D10

En urban mix

D10 sett från parken i söder.
Foto: Daniel Hawelka

Kvarter D10 i Tovatt Architects & Planners utformning av totalt 10 000 m2 består av tre volymer som innehåller 314 lägenheter delvis utformade för att klara av att omvandlas till små verksamheter eller kontor placerade på en sockel som inrymmer 400 parkeringsplatser och 3 350 m2 lokalyta. Bygget är delvis finansierat med statliga subventioner vilket ställer krav på bland annat ytor, energianvändning och på att hålla nere kostnaderna. Byggnaden är utformad som ett energisnålt hus med jordvärme och plats för solpaneler som en del av projektet ”Smart City”.

Kvarteret sluter sig mot de angränsande stadsgatorna på tre sidor och öppnar sig mot parken i söder. Bostadsgården är ett tydligt definierat rum för de boende med öppningar som ger utblickar och släpper in solen samtidigt som de skapar fina sekvenser av privata och publika rum.

Bostadsgården när man kommer upp från gatan i nordväst.

D10 i sitt sammanhang.

Foto: Daniel Hawelka

  • dela