• Projekttyp: Bostadshus
 • Plats: Linköping, Sverige
 • Beställare: AB Stångåstaden
 • Program: 50 lägenheter
 • Projekttid: 2009–2018
 • Färdigställande: 2018

Höjdpunkten

Linköpings högsta hus

 • Projekttyp: Från detaljplan till bygghandling
 • Plats: Knivsta, Sverige
 • Beställare: Knivsta Kommunfastigheter
 • Program: 1800 bta, 8 avdelningar
 • Projekttid: 2016-2018
 • Färdigställande: 2019

Kölängens förskola

Klimatsmart i Knivsta

 • Projekttyp: Parallellt uppdrag
 • Plats: Eskilstuna, Sverige
 • Beställare: Lundbergs
 • Program:188 lägenheter
 • Projekttid: 2017
 • Färdigställande: Pågående

Nätet 10

Laterna magica

 • Projekttyp: Vård- och omsorgsboende, Programhandling, Bygglov och FU
 • Plats: Skutskär, Sverige
 • Beställare: Älvkarleby kommun
 • Program: 127 lägenheter med kringverksamhet
 • Projekttid: 2015
 • Färdigställande: Pågående

Tallmon

Omfamnande vård- och omsorgsboende

 • Projekttyp: Bostadshus, från koncept till bygghandling.
 • Plats: Eskilstuna, Sverige
 • Beställare: Stadskoncept
 • Program:16 lägenheter
 • Projekttid: 2012-2016
 • Färdigställande: Dec 2016

Vulkanen 8

intrikat infill

 • Projekttyp: Ny och ombyggnad av skola F-9 för 550 elever
 • Plats: Stockholm, Sverige
 • Beställare: Stockholm Skolfastigheter
 • Program: Ny Idrotshall, matsal, kök och studieplats för 180 elever
 • Projekttid: 2011 – 2016
 • Färdigställande: 2016

Herrängens skola

Lekfullt lärande

 • Projekttyp: Bostäder, detaljplan till förfrågningsunderlag
 • Plats: Eskilstuna, Sverige
 • Beställare: Lund & Lundh Fastighetsutveckling AB
 • Program: Ny- och ombyggnation till 19 bostadsrätter
 • Projekttid: 2015-2019
 • Färdigställande: Pågående

Svärdsliljan 1

Fabrik för familjen

 • Projekttyp: Koncept och bygghandling för ombyggnad av entrérum och närliggande landskap
 • Plats: Vimmerby, Sverige
 • Beställare: Astrid Lindgrens Näs
 • Program: Entrérum, restaurang, affär, parkering, uteservering mm.
 • Projekttid: 2013–2014
 • Färdigställande: 2014

Astrid Lindgrens Näs

En böljande historia