Barkarbystaden

En urban entré till naturen

Illustrativ strukturplan

Barkarbystaden – Det största utvecklingsområdet i Stockholmsregionen
Barkarbystaden lägger grunden för en blandstad och ger plats för mer än 18 000 nya hem. Alla delar som hör stadslivet till kommer att finnas väl integrerade inom området inklusive kultur, arbetsplatser, handel, samhällsservice, sport- och fritidsaktiviteter. Om 15-20 år kommer nästan 50 000 personer att bo och leva i Barkarbystaden.

 

“Stockholm West” – en ny regional hub
“Stockholm West”, Barkarbystaden tillsammans med Veddesta, kommer att bli en regional hub som kopplar samman alla typer av kollektivtrafik inklusive tunnelbana, pendeltåg, Intercitytåg och bussar såväl lokalt och regionalt som nationellt. Två Europavägar – E4 och E18 – möts inom området vilket gör detta väl integrerat i ett strategiskt läge.

 

Barkarbystaden – en urban entré till naturen
Med läget intill naturreservat och Järvafältet är öppna fält, skogar, sjöar och vattendrag bara några steg bort. Orörd natur och tät stad smälter samman i stadens kajer mot det gröna. Ett generöst nät av gator, torg och parker skapar en subtil övergång mellan öppet lanskap och stadsliv.
Barkarbystaden – Byggs för att omfamna framtiden
Barkarbystaden är en väl integrerad blandstad som erbjuder bostäder, arbetsplatser, fritidsaktiviteter, shopping och sociala funktioner inom gång- och cykelavstånd. Tillsammans med ett väl utbyggt nät av kollektivtrafik av olika typer minskas bilberoendet avsevärt. Den blågröna strategin för gator, torg och parker skapar multifunktionella rum som kombinerar teknisk infrastruktur, biologisk mångfald och synliga dagvattenlösningar till vackra holistiska stadsrum och platser.

 

Barkarbystaden – en stad att leva i
Publika rum av hög kvalité, närvaron av historiska platser och spår i kombination med en flexibel utformning öppen för besittningstagande skapar en ny stad att leva i – i tid och rum.
Landningsbanan, hangaren, den gamla kyrkan och naturreservatet är bara några av de tillgångar kring vilken Barkarbystaden tar form, både stadens identiteter och morgondagens levnadsmiljöer.

Barkarbystaden – Det största utvecklingsområdet i Stockholmsregionen

“Stockholm West” – en ny regional hub

Barkarbystaden – en urban entré till naturen

Barkarbystaden – Byggs för att omfamna framtiden

Barkarbystaden – en stad att leva i

Illustrativ plan av Barkarbystaden 3

Visionsbild av fontänparken

Visionsbild av Ålsta Allé

Flygvy av Barkarbystaden 3 från sydväst

  • dela