Ängsgärdet

Bostäder återerövrar Ängsgärdet

Bostadsgård som öppnar sig mot Pilgatan och promenadstråket

Varje stadsutvecklingsprojekt bör behandlas utifrån sina förutsättningar. När det nu åter ska byggas bostäder på Ängsgärdet sker det i anslutning till ett antal befintliga verksamheter. Vissa av dessa kommer under överskådlig tid att existera parallellt med de nya bostäderna. Livsmiljön för de nya invånarna i området blir en rad nya vistelseplatser och målpunkter. Dessa blandas med de äldre lagren av verksamheter som i sin tur kan ta intryck av nybyggnaderna och förändras över tid. I framtiden kommer andelen bostäder att öka än mer inom Ängsgärdet, och förhoppningen är att området fortsätter att utvecklas till en ännu mer varierad och mångfacetterad stadsmiljö. Utforskandet har bara börjat.

Den bebyggelse som nu planeras kommer så småningom att bli en del av Ängsgärdets centrala delar. Här ska bostäder och olika centrumfunktioner som kaféer, butiker och på sikt en förskola skänka liv åt området kring en idag ganska slumrande Pilgatan. Närheten till Västerås centrumkärna med all den service och kommers som det innebär gör att butiker och lokaler utefter Pilgatan – områdets pulsåder – främst kommer att rikta sig till de som bor i området.

 

Illustrationsplan

vy österut över Pilgatan

  • dela