Planprogram för Tullholmsviken i Karlstad

Tullholmssågen

Karlstads kommun har gått vidare med vårt förslag för Tullholmsviken i Karlstad.  Vi var med i ett parallellt uppdrag om att utveckla Konsums distriktscentral i Karlstad som skall flytta och ge plats för en ny stadsdel, endast 10 minuters promenad från centralstationen. Kommunen ha gjort ett planprogram för området som är ute på samråd fram till 3 november 2017.

Läs mer på Karlstad växer och se vårt förslag här.