Victoria Theander är byggnadsingenjör och tog sin examen inom byggteknik på JTH i Jönköping. Hon har även studerat arkitektur och konst på Nanyang Technological University, Singapore. Victoria arbetade hos Sundell Arkitekter 2014–2016. Hon arbetar hos Tovatt Architects & Planners sedan 2016.

Victoria arbetar i huvudsak med byggnads- och detaljprojektering där hennes intresse för arkitektur och konst fogas samman med hennes tekniska kunnande. Hon vidareutbildar sig kontinuerligt och har till exempel gått  ArchiCAD Grundkurs och STF Ingenjörsutbildningars baskurs i tillgänglighet.