Maja Karlsson är arkitekt, utbildad i Melbourne och med examen från Lund. Maja har haft praktik på flera olika arkitektkontor både i Sverige och utomlands med skilda typer av uppdrag.

Ett stort socialt intresse och engagemang återfinns som en röd tråd i val och genomförande av projekt såväl under utbildningstiden som professionellt. Maja intresserar sig för hur förståelse för verksamhetsfrågor och sociala och etniska strukturer kan leda till förbättrad verksamhetsutveckling.