Jonatan Andersen är arkitekt med examen i arkitektur från KTH och Chalmers. Han har även studerat Maskinteknik på Chalmers under ett par år. Jonatan har arbetat med allt från små vindsinredningar till stora sjukhusprojekt.