Elena Stamouli är en arkitekt med magisterexamen i arkitektur från Welsh School of Architecture i Cardiff University. Hon har även genomfört ett mastersprogram i urbana studier från KTH under 2016. Hennes huvudfokus är etisk och hållbar design i olika skalor, från stads- och landskapsdesign till bostäder, industriell och konstnärlig design. Hon har arbetat från det tidiga skeden till bygglov. Hon har också varit involverad i stora stadsbyggnadstävlingar i Aten.