Charlotte Norman tog examen vid KTH i Stockholm 2004. Hon har också studerat vid The University of Bedfordshire och på Bergen Arkitekturhögskole. Efter examen har hon jobbat på Nils Smedmark Arkitekter ochLund & Valentin Arkitekter. Efter att ha drivit egen firma i Stockholm i flera år är hon nu del av Tovatt Architects & Planners.