Calle Notman är arkitekt utbildad på KTH arkitektur i Stockholm. Han har även gått fortbildningskursen, Resources ”In a State of Migration”, ett påbyggnadsår för planerare och arkitekter, på Kungliga konsthögskolan. Calle är erfaren projektör, med ett särskilt intresse i hur hållbarhetsfrågor möter det arkitektoniskt- och konstnärligt skapande. Han har under ett antal år arbetat hos Engstrand och Speek Arkitekter, innan han började hos Tovatt Architects & Planners 2015. Hos Tovatt Architects & Planners arbetar Calle både med projektutveckling och med projektering i ett flertal project.