Andreas Fredmark är civilekonom och styrelseordförande i Tovatt. Andreas driver kontorets strategiska utveckling och planering. Han har mångårig erfarenhet av styrelsearbete i kreativa och snabbväxande verksamheter.