Oktyabrsky Island

Att bygga samman en stad

Oktyabrsky Island är en ö i floden med stora naturvärden som ligger en kort promenad från Kaliningrads centrum. 2018 var Oktyabrsky Island arrangörer för FIFA World Cup. Stora investeringar gjordes i samband med evenemanget i ett område där balansgången mellan att bevara öns natur och samtidigt utveckla den till en attraktiv stadsmiljö är delikat. Vårt tävlingsförslag utgick från ambitionen att utveckla Oktyabrsky island som en katalysator för transformeringen av centrala Kaliningrad som en helhet. Utvecklingen av Oktyabrsky island är en unik möjlighet att återkoppla staden till sina historiska rötter från Köningsberg och möjliggöra för intilliggande stadsdelar att växa samman till en stad för framtiden

 

Kring det nya sportcentret i den västra delen av Oktyabrsky Island planeras ett nytt kultur-och affärscentrum i en levande stadsmiljö för ca 40 000 nya invånare. I den östra delen kretsar förslaget kring att utveckla och tillgängliggöra landskaps och naturvärden. Den goda tillgången till stora naturrum och gröna stadsrum skapar en unik biotop i en innerstadskontext. Strukturen är uppbyggd kring en serie urbana noder för sociala och kommersiella funktioner och formar en robust plan för en väl integrerad blandstad till stöd för en hållbar utveckling.  Med människan i fokus skapas en struktur för social interaktion, kulturella möten och en hållbar tillväxt där stad och natur vävs samman.

  • dela