Barkarbystaden växer vidare

Nu har Järfälla kommun antagit Sveriges kanske största detaljplan, Barkarbystaden 3. Detaljplanområdet innehåller ca 4400 bostäder, skola, förskolor, handel, äldreboende, service, idrott samt ett vitt spektrum av olika parker och torg. Området knyter samman Barkarbystaden 1 som är under utbyggnad med naturreservatet i norr så väl som kyrkbyn i söder, den framtida kollektivknutpunkten Stockholm Väst i väster och Barkarbystadens framtida centrum i öster.

Arbetet med Barkarbystaden 3 har varit en vidareutveckling och fördjupning baserat på den strukturplan Tovatt Architects and Planners har tagit fram över hela Barkarbystaden. Nu arbetar kontoret vidare med nästa etapp, Barkarbystaden 4, med stadsdelens centralaste delar kring tunnelbanans entréer.

Läs mer om Nyheten här: http://www.byggvarlden.se/ny-detaljplan-mojliggor-for-4-400-bostader-120971/nyhet.html

https://mitti.se/nyheter/detaljplan-etapp-barkarbystaden/

Läs mer om projektet här: www.barkarbystaden.se